Jak to działa?

Od 2017 roku obserwujemy rozwijające się pszczelarstwo amatorskie w Polsce i na świecie. Cieszymy się, że z roku na rok liczba rojów pszczelich wzrasta a niebezpieczeństwo wyginięcia tych pożytecznych owadów maleje. Niestety, my jako pszczelarze wciąż nie możemy spać spokojnie – plany i działania człowieka nie do końca pokrywają się z najlepszymi scenariuszami dla zwierząt.

Jak to działa?

Pszczoły co roku cierpią na skutek chorób czy wytruć a sami pszczelarze informują o ogromnych stratach materialnych i słabych zbiorach. W tym miejscu chcemy pomóc dostarczając Smartulę, czyli systemem alarmowym dla pasiek. Smartula to kompletny system nadzoru przeciwdziałający negatywnym zjawiskom zachodzącym w ulu. Złożony jest z trzech głównych komponentów gdzie pierwszym i najważniejszym jest inteligentna ramka nazwana przez nas Framiko. Framiko to nic innego jak ramka wyposażona w bateryjne i bezprzewodowe urządzenie monitorujące Twoje pszczoły. Podstawą działania Framika są cztery czujniki:

  • czujnik temperatury i wilgotności
  • mikrofon
  • akcelerometr
  • czujnik otwarcia ula

 

 

Skupimy się na dwóch pierwszych tj. mikrofonie i czujniku temperatury/wilgotności, które pełnią kluczową rolę w monitorowaniu pszczół. Framiko zbiera sekundowe nagrania twojego ula, wykonuje pomiar temperatury i wilgotności a następnie przesyła dane do centralnego punktu tzw. Smartula Bramki. Urządzenie to zbiera pomiary od wszystkich Framików z Twojej pasieki i wysyła je do naszego systemu. Algorytmy sprawdzają czy temperatura, wilgotność lub dźwięk nie przekraczają określonych przez Ciebie norm a Sztuczna Inteligencja uczy się charakterystyki dźwiękowej Twojej rodziny pszczelej. Nasz system co noc przegląda historyczne dane i przy pomocy specjalnych algorytmów uczy się ich charakterystyki.

O czym smartula informuje?

Najważniejszym punktem Smartuli jest moduł analizy dźwięku. Przychodzące nagrania są analizowane w kontekście wartości historycznych. Nasze algorytmy po kilku dniach wiedzą już jak zachowuje się twój rój i czym się charakteryzuje jego normalne zachowanie. Gdy wystąpi zdarzenie, które np. spowoduje delikatną zmianę temperatury połączoną ze zmianami w dźwięku – nasz system to zauważy!

Pszczoły przygotowujące się do rójki, spadek aktywności rodziny, choroby czy wytrucia – wszystkie te zdarzenia charakteryzują się anomaliami, które Smartula wynajduje.

 

 

Dodatkowo, Smartula alarmuje o przekroczeniu wartości wielkości krytycznych dla życia pszczół tj. temperatury i wilgotności. Podwyższona lub za niska temperatura to przegranie i niedogrzanie roju, które powoduje trwałe uszkodzenia pszczół. Nieodpowiedni poziom wilgotności to zwiększone ryzyko chorób i nie przetrwania sezonu zimowego. Jako pszczelarze wiemy, że każda pasieka jest inna, dlatego dajemy możliwość określenia poziomu minimalnej i maksymalnej temperatury/wilgotności pszczelarzowi. W Smartuli jest także możliwość obejrzenia historycznych wartości w formie wykresów.

 

 

Smartula to nie tylko wyszukiwanie potencjalnych zjawisk rojowych, chorób czy nieoptymalnych warunków panujących w ulu. Nasze urządzenia informują również o wandalizmie i kradzieży, które opiszemy w kolejnym artykule.

Tymczasem, bee safe! ?

Ostatnie posty